Cursos dispoñíbeis

GASTRONOMÍA NO CAMIÑO: A XESTIÓN DA SEGURIDADE ALIMENTARIA NA HOSTALERÍA

Entre os obxectivos do Plan de Formación para a campaña Gastro...

GASTRONOMÍA NO CAMIÑO: OS PUNTOS FUNDAMENTAIS DA SEGURIDADE ALIMENTARIA NA HOSTALERÍA

Entre os obxectivos do Plan de Formación para a campaña Gastro...

HIXIENE ALIMENTARIA E MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Data: Xoves 20 de Xaneiro de 2022CONTIDOS DO CURSO:- Vías de contam...

Programa de cocreación de produtos turísticos, experienciais, innovadores e sostibles

O Plan de formación Turismo de Galicia 2021 ten como pri...

Curso de Italiano Turístico Básico

Este curso de idiomas enmárcase dentro do Plan de Formación de...

Curso de Francés Turístico Básico

Este curso de idiomas enmárcase dentro do Plan de Formación de...

CURSOS DE CONVERSA EN INGLÉS NO CAMIÑO DE SANTIAGO

Este curso de idiomas enmárcase dentro do Plan de Formación de...

Prevención de Riscos Laborais para Empresas de Turismo Activo

O Plan de formación Turismo de Galicia 2021 ten como pri...

Prevención de Riscos Laborais para Guías de Turismo

O Plan de formación Turismo de Galicia 2021 ten como pri...

Prevención de Riscos Laborais para Aloxamentos

O Plan de formación Turismo de Galicia 2021 ten como pri...

Evolución do modelo de negocio de Axencias de Viaxe en Galicia: Adaptación ao novo mercado

O Plan de formación Turismo de Galicia 2021 ten como pri...

Programa de transformacion dixital para as empresas turísticas de Galicia

O Plan de formación Turismo de Galicia 2021 ten como pri...

Curso de Portugués Turístico Básico

Este curso de idiomas enmárcase dentro do Plan de Formación de...

Curso de Alemán Turístico Básico

Este curso de idiomas enmárcase dentro do Plan de Formación de...

CURSO DE FINANZAS PARA O SECTOR TURÍSTICO

 Curso práctico de finanzas  para dar a coñecer as ferram...

Descifrando a cidade. Un relato urbanístico das cidades galegas

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Técnicas vogais para o coidado da voz nas profesións turísticas

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Medidas de coidado da voz nas profesións turísticas

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

As arquitecturas de Deus. Novas visións das catedrais galegas

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Estratexia en Redes Sociais para xerar negocio

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Deseño da estratexia de posicionamento orgánico en buscadores para o sector turístico I e II

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Estratexias de preparación hoteleira e hosteleira para a reapertura

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Funcionamento, viabilidade e comercialización de produtos turísticos nas diferentes plataformas

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

O Plan de Compliance: Que é e como implementalo nas empresas turísticas

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Técnicas para o relato cultural e divulgativo

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Google Analytics para hoteis e restaurantes

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Consel...

As redes sociais na difusión cultural

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Consel...

Boas prácticas no Marketing Dixital para sair da crise: Consellos prácticos

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Como comunicar cos clientes das empresas superada a crise

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Marketing dixital para Restaurantes

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Implantación de CRM e Email Marketing para empresas turísticas

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Ferramentas TIC para mellorar a comunicación

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Cons...

Como comunica unha empresa turística nunha crise

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Consel...

Cloudsuite para o teletraballo e traballo en equipo nas empresas turísticas e centros de formación

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Consel...

A actividade turística en internet: Dúbidas frecuentes

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Consel...

A actividade turística en internet: Xestión de datos

No contexto da situación derivada da pandemia por covid-19 a Consel...

FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: RGPD E LOPDGDD

FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.De acordo co disposto n...