Data: Xoves 20 de Xaneiro de 2022


CONTIDOS DO CURSO:

- Vías de contaminación dos alimentos

- Enfermidades de transmisión alimentaria

- Regras hixiénicas do manipulador de alimentos

- Recepción, almacenamento e conservación dos alimentos

- Limpeza e desinfección

-  Desinsectación e desratización

- Hixiene dos locais e equipos