Plan de formación Turismo de Galicia 2021 ten como principal obxectivo a mellora das competencias profesionais do sector turístico galego no Xacobeo 21/22 Entre os temas a abordar neste plan de formación identifícanse como demandas prioritarias, a transformación dixital e a innovación como resposta ao contexto de crise actual.

METODOLOXÍA
Curso Online de 18 horas a través da plataforma de teleformación de Turismo de Galicia, repartidas en 6 sesións nas que os alumnos deberán asistir ao 80% das mesmas.
Ademáis do contido formativo, o programa se complementa co desenvolvemento dunha de implementación práctica con pasos a seguir e exercicios a desenvolver.
O programa aportará aos participantes manuais e sesións en directo, centro de asistencia telefónica e un sistema de mensaxería colaborativa para favorecer o networking entre as empresas turísticas galegas.

OBXECTIVO

O obxectivo deste curso é impulsar a  cocreación de produtos turísticos  experienciais, innovadores e sostibles dirixidos ao sector empresarial de Galicia. Están orientados a capacitar ao empresario que afronta os desafíos dunha contorna económica e dixital cambiante, que se enfronta a un cliente  empoderado que ten na internet ao seu mellor aliado, e nunhas circunstancias de crise sanitaria e climática que forzan ao negocio para entender e dominar os procesos de como crear unha estratexia de produto innovador na que a contorna física e dixital se entrecruzan para gañar a venda. O gran reto é o desenvolvemento de produtos en  cocreación con outras empresas turísticas galegas.


CONTIDOS

O curso consta de 6 Obradoiros de traballo en equipo, no que se inciará a semana 1 definición da estratexia e os equipos, para acabar na semana 6 coa presentación do resultado final.


Obradoiro1: Definición da estratexia
Modelo de negocio
Estudo da competencia
Definición do Persoa
Desenvolvo de proxecto
Creación dos equipos Obradoiro 2: Innovación
10 Tipos de  innovación de  Doblin
Diseñou da Experiencia de Cliente  
Canvas de  creació n de produto  
Folla de roteiro

Obradoiro 3: Sustentabilidade

A sustentabilidade para o desenvolvemento de experiencias
Economía circular para un desenvolvemento sostible
Aplicación  práctica dos  ODS na empresa
Comunicación de produtos  turí sticos sostibles

Obradoiro 4: Comercialización e márketing dixital

Marketing de conversión
Estratexia de márketing  omnicanal
Inbound márketing para a captación
Storytelling e contido
A fórmula para vender

Obradoiro 5: Sinerxia e colaboración entre empresas

Definición do  propósito de empresa
Evoluciónn do traballo colaborativo
Ecosistema circular
Creación  de produto conxunto
Ferramentas e aplicacións en  cloud


Obradoiro 6:  Presentación dos resultados
Presentación dos equipos
Exposición do produto

DATAS

Do 19 de Outubro ao 23 de Novembro de 2021

Obradoiros a través de Aula Virtal os días: 19, 26 de outubro; 2,9,16 e 23 de novembro


HORARIO

Martes19, 26 de outubro; 2,9,16 e 23 de novembro de 10 a 13 horas

Nº PRAZAS: 200

FORMADORES:
Jimmy Pons – Sustentabilidade e Innovación
Joantxo Llantada – Marketing e Comercialización
Tirso Maldonado – Estratexia e sinerxia
Silvia Suárez – Soporte e Dinamización

DESTINATARIOS
Emprendedores, directivos, xefes de departamento de empresas do sector turísticos galego ( axencias, aloxamentos, transportes, ocio...) que desexen cooperar con otras empresas para a creación de productos turísticos.
Este programa formativo está deseñado para que poidan participar varios profesionais dunha mesma empresa.

CERTIFICADO
Obterán certificado de participación expedido por Turismo de Galicia de 18 horas de formación, as persoas que participen no 80% das sesións e presenten o traballo de fin da formación.